डीजीटल कांदलगाव

ग्रामपंचायत कांदलगाव

आपले सहर्ष स्वागत करीत आहे

अधिक माहितीसाठी

संपर्क

ग्रामपंचायत कांदलगाव.
कांदलगाव,इंदापूर,पुणे,महाराष्ट्र.४१३१०६

श्री. रविंद्र दादासो पाटील. सरपंच, कांदलगाव
सौ .स्वाती लोंढे –चव्हाण. (७३५०२२३०००) ग्रामसेविका,कांदलगाव

कांदलगाव,इंदापूर,महाराष्ट्र.
+९१ ७३५०२२३०००